Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι πολύ συχνοί καλοήθεις όγκοι του μυϊκού τοιχώματος της μήτρας, άγνωστης αιτιολογίας και παρατηρούνται συνηθέστερα σε γυναίκες άνω των 35 χρονών.

Τα ινομυώματα χαρακτηρίζονται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος και κυρίως την εντόπισή τους στο μυϊκό τοίχωμα της μήτρας. Έτσι, αναφερόμαστε στα υπορρογόνια ινομυώματα που είναι επιφανειακά, στο εξωτερικό τοίχωμα, και στα ενδοτοιχωματικά, που βρίσκονται σε άμεση σχέση με το ενδομήτριο (το χιτώνα που καλύπτει την κοιλότητα της μήτρας και σχετίζεται με το αίμα της περιόδου).

Διάγνωση

Η διάγνωση των ινομυωμάτων γίνεται με κλινική εξέταση και κυρίως με υπερηχογράφημα. Πολλά ινομυώματα είναι ασυμπτωματικά και εντοπίζονται τυχαία στον έλεγχο ρουτίνας. Άλλα, όμως, προκαλούν ενοχλήσεις όπως έντονες κολπικές αιμορραγίες, πόνο, πίεση στα παρακείμενα όργανα της πυέλου, αίσθημα βάρους κ.λπ. Επίσης τα ινομυώματα μπορεί να συνδυάζονται με υπογονιμότητα και αποβολές, είτα άμεσα είτε έμμεσα.

Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες που δείχνουν ότι η αφαίρεση ινομυωμάτων, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται μακριά από την κοιλότητα της μήτρας, βελτιώνει σημαντικά τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες με πρόβλημα σύλληψης και αποβολών.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική. Η συντηρητική μπορεί να είναι απλή παρακολούθηση, χορήγηση ενέσεων που παροδικά σταματά την ανάπτυξή τους διακόπτοντας την περίοδο της γυναίκας, καθώς και εμβολισμός των βασικών τροφοφόρων αγγείων τους από επεμβατικούς ακτινολόγους. Αυτή η μέθοδος, αν και παλιά, δεν έχει τύχει μεγάλης αποδοχής και τείνει να εγκαταλειφθεί.

Στην εποχή μας η σωστότερη αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεση, η οποία πλέον γίνεται αποκλειστικά με την λαπαροσκοπική ή και την υστεροσκοπική μέθοδο. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις είναι μοντέρνες, φιλικές προς την ασθενή, υψηλής τεχνολογίας, δίχως μετεγχειρητικό πόνο, με εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα και νοσηλεία το πολύ μίας ημέρας.

Το εγχειρητικό αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο από την κλασσική ανοιχτή ινομυωματεκτομή και τα ποσοστά κυήσεων φαίνεται να είναι μεγαλύτερα με την ενδοσκοπική μέθοδο.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αλματώδης εξέλιξη της γυναικολογικής ενδοσκοπικής χειρουργικής έχει αλλάξει την ιατρική θεώρηση των ινομυωμάτων: αφενός ενισχύει την αναγκαιότητα της χειρουργικής θεραπείας και αφετέρου παρέχει στις γυναίκες το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά σε γονιμότητα και ποιότητα ζωής.