Υπέρταση στην κύηση

Η υπέρταση κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή. Είναι σημαντικό να ελέγχεται η Αρτηριακή Πίεση (Α/Π) σε κάθε επίσκεψη στο γυναικολόγο.

Φυσιολογικά η αρτηριακή πίεση δεν αυξάνει στην διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ένα ποσοστό όμως γυναικών παρουσιάζεται υπέρταση, (συστολική ΑΠ > 130, διαστολική > 87 mHg) κυρίως από την 22η – 24η εβδομάδα κύησης.

Η επιπλοκή αυτή συνοδεύεται συνήθως με απώλεια πρωτεϊνών (λευκώματος) στα ούρα, οιδήματα των κάτω άκρων και σε σοβαρότερη μορφή οιδήματα στα άνω άκρα και στο πρόσωπο κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η εγκυμονούσα πρέπει να βρίσκεται σε συχνή επαφή με τον γυναικολόγο και τον καρδιολόγο και να ακολουθεί τις οδηγίες τους.

Αρχικά 

  • Ανάπαυση
  • Προσοχή στην αύξηση του σωματικού βάρους
  • Πλήρης διακοπή προσλαμβανομένου άλατος
  • Εάν δεν ρυθμιστεί η Αρτηριακή Πίεση τότε ο ιατρός της σε συνεργασία με τον καρδιολόγο θα χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

Συνήθως με την αγωγή ρυθμίζεται η Α/Π και πάλι όμως τονίζεται ο συχνός έλεγχος και η επικοινωνία με τον ιατρό για οποιοδήποτε νέο σύμπτωμα όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κυρίως τη νύχτα, άλγος στο δεξιό υποχόνδριο (κάτω από τις δεξιές πλευρές).

Επίσης, συστήνεται συχνός εργαστηριακός έλεγχος αίματος όπου ελέγχεται

  • Ουρικό Οξύ
  • SGOT-SGPT ( τρανσαμινάσες )
  • γGT
  • Ινωδογόνο
  • Αιμοπετάλια
  • Λεύκωμα Ούρων 24h

Υπάρχει ένα ποσοστό αυτών των γυναικών στις οποίες παρά την φαρμακευτική αγωγή ακόμη και τη νοσηλεία δεν ρυθμίζεται η Α/Π.

Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον ο εργαστηριακός έλεγχος αίματος και η κλινική εικόνα της επιτόκου παρουσιάζει επιδείνωση (προεκλαμψία), ο γυναικολόγος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες ώστε να διαφυλάξει την επίτοκο.

Υπάρχει και ένα ποσοστό γυναικών με προϋπάρχουσα αρτηριακή υπέρταση. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Απαραίτητο μόνον είναι να ρυθμιστεί η φαρμακευτική αγωγή, γιατί ορισμένα υπερτασικά φάρμακα αντενδείκνυνται στην κύηση.

Ισχύει και εδώ ο εργαστηριακός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παρακολούθηση από τον καρδιολόγο.

Η υπέρταση στην κύηση είναι σημαντικό αίτιο μητρικής ή εμβρυϊκής θνησιμότητας.

Μετά τον τοκετό τα οιδήματα υποχωρούν σταδιακά και η Α/Π επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 10-15 ημέρες με ένα μέγιστο χρονικό διάστημα τις 40 ημέρες - σπάνια.

Οι γυναίκες που παρουσιάζουν προεκλαμψία έχουν την τάση για υπέρταση μεταγενέστερα, για τον λόγο αυτό είναι σωστός ένας σποραδικός έλεγχος της Α/Π.